Taitajarekisteri

Pirkanmaan maakuntamuseon taitajarekisteri

Rakennusperinteen taitajat Pirkanmaalla

Kädessäsi on  Rakennusperinteen taitajat Pirkanmaalla – julkaisun vuonna 2013 päivitetty painos. Kyseessä on lista Pirkanmaalla ja  sen lähiympäristössä toimivista rakennusperinteen ammattilaisista – sekä  itse tekijöistä että perinteisten materiaalien toimittajista. Listan ylläpitäjänä ja julkaisijana on Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikkö.  Julkaisun tarkoituksena on välittää yhteystietoja vanhoja rakennuksia kunnostaville niin, että työ ja tekijät kohtaavat entistä paremmin. Tärkeä tavoite on edesauttaa sekä vanhojen rakennusten että myös vanhojen työtapojen säilymistä.  Eräänä keinona tähän toivotaan kisällioppipoika -perinteen elvyttämistä. Listalle onkin otettu mukaan myös vanhemman polven taitajia, joiden kokemus olisi syytä saada välitettyä nuoremmalle sukupolvelle. Julkaisun ensimmäinen painos oli 200 kpl, jota jaettiin ilmaiseksi kaikille kiinnostuneille vanhojen rakennusten korjaajille ja korjauttajille. 

Julkaisu liittyy Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikössä jo vuonna 1999 alkaneeseen perinnerakennusmestaritoimintaan, joka on tarjonnut ilmaisia neuvontakäyntejä pirkanmaalaisille vanhojen rakennusten omistajille. Tarkoituksena on ollut kannustaa omaehtoiseen rakennusten kunnossapitoon. Toiminta on ollut projektiluontoista, mutta saavutti jo lyhyessä ajassa vankan suosion. Vuonna 2002 perinnerakennusmestaritoiminnasta tehtiin asiakastyytyväisyyskysely, jossa yhtenä tärkeänä asiana nousi esiin pula taitajista ja materiaalintoimittajista. Samalla  perinnerakennusmestarille alkoi kertyä epävirallinen lista matkojensa aikana kohtaamistaan ammattilaisista. Tästä lähti idea taitajarekisterin julkaisemisesta  laajempaan käyttöön. Taitajarekisterin aktiivisen kokoamisen ja julkaisuksi asti saattamisen mahdollisti lopulta vuonna 2003 toteutunut Rakennusperintö kuntoon lounaisella Pirkanmaalla (rape) – hanke, jonka rahoittajat Joutsenten reitti ry,  TE-keskus ja Pirkanmaan maakuntamuseo olivat halukkaita tukemaan myös rekisterin toimittamista. Itse tietojen keräämisessä ja rekisterin suunnittelussa ovat olleet mukana Kulttuuriympäristöyksikön henkilökunnan lisäksi perinnerakennusmestari Tapani  Koiranen sekä Harri Metsälä, Hanna Savisaari, Ritva Ruponen ja Tiina Tavast Ikaalisten käsi- ja taideteollisesta oppilaitoksesta. 

Alan ammattilaisten kartoittaminen on pitkällinen prosessi. Nyt käsillä oleva julkaisu ei missään tapauksessa ole kattava  luettelo alalla toimivista. Tietonsa listalle ovat tässä vaiheessa lähettäneet noin 50 rakennusperinteen taitajaa ja materiaalintoimittajaa. Julkaisun alussa taitajat on jaoteltu toimialojensa mukaan, jonka jälkeen heidät on esitelty tarkemmin aakkosjärjestyksessä. Yhteystietojen lisäksi mukaan on kerätty kunkin taitajan tarjoamat palvelut ja tuotteet, referenssikohteita sekä jokaisen itsensä  laatima toimialakuvaus. Lisäksi taitajilta on tiedusteltu harjoittelupaikkamahdollisuutta, minkä toivotaan palvelevan alaa opiskelevien mahdollisuutta löytää tarkoituksenmukainen harjoittelupaikka. Näin tiedot ja taidot välittyisivät entistä paremmin sukupolvelta toiselle muutenkin kuin kirjojen välityksellä. Listalle mukaan ottamisen kriteerinä on ollut rakennusperinnettä vaaliva, oikeaoppinen korjaustapa. Toistaiseksi tämän kontrollointi jää kuitenkin listalle ilmoitettujen referenssikohteiden sekä taitajan omantunnon varaan. Pirkanmaan maakuntamuseo ei lähde suosittelemaan ketään listalla olevaa erityisesti, vaan toimii ainoastaan tiedonvälittäjän roolissa. Vastuuasiat tekijän valitsemisessa sekä työn tekemisessä jäävät työn teettäjän ja tekijän välisiksi asioiksi. Listalle liittymisen kynnystä ei pidä kenenkään kuitenkaan pitää liian korkeana, jos periaatteet tuntuvat omalta  kohdalta muuten osuvan kohdalleen. Aito kiinnostus vanhoja  rakennuksia kohtaan yleensä johtaa myös haluun korjata ne oikein sekä haluun perehtyä perinteisiin materiaaleihin ja menetelmiin. Toimialakuvaukseen voi  jokainen määritellä oman osaamisen tasonsa, jota voidaan tarkentaa myöhemmin. 

Listaa pyritään päivittämään ajoittain ja toivottavasti seuraava painos on jo paljon kattavampi otos alan toimijoista. Listalla on esimerkiksi näkyvissä toimialoja, joille ei ole vielä saatu ilmoittautuneita. Toivottavasti myös näiden otsakkeiden alle löytyy pian osaajia. Julkaisun lopussa on ilmoittautumislomake, jolla voi ilmoittautua listalle mukaan. Lomakkeella voi myös ilmiantaa hyvän taiturin, minkä perusteella häneen voidaan ottaa yhteyttä. Kenenkään tietoja emme julkaise ilman asianomaisen henkilökohtaista suostumusta. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme jatkossa esittelemään myös uuden  sukupolven ammattinimikkeitä sekä oppilaitoksia. Jo nyt perinteisten muurari, kirvesmies ym. -nimikkeiden rinnalla esiintyy vieraampia termejä kuten restaurointikisälli, rakennusrestauroija, rakennuskonservaattori, entisöijä jne. Näiden ammattinimikkeiden lyhyt kuvaus on varmasti paikallaan mitä erilaisempia koulutusohjelmia ja kursseja vilisevällä kentällä. 

Toivottavasti julkaisusta on käytännön  apua kaikille rakennusperinnön parissa toimiville. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia taitajarekisterin kehittämiseksi entistä palvelevampaan muotoon.
Päivitetty kesäkuussa 2013. Rea-Mari Roukkio, yhteistyössä Tampereen Rakennuskulttuurin keskuksen kanssa.